Cara Mencari Diagonal Ruang Kubus dan Cara Menghitungnya

"Cari diagonal ruang kubus dengan mudah."

Life | 23 November 2022, 21:07
Cara Mencari Diagonal Ruang Kubus dan Cara Menghitungnya

Diagonal bidang kubus merupakan garis yang berkaitan dengan dua titik sudut yang berseberangan di satu bidang permukaan kubus. Pengertian dari diagonal bidang kubus ialah garis yang mengaitkan dua titik sudut yang berseberangan pada ruang kubus. Ada 12 diagonal di sebuah kubus.

Diagonal sisi/bidang merupakan garis melintang yang terdapat pada satu bidang atau sisi. Sedangkan, diagonal ruang ialah garis melintang yang mengaitkan dua titik yang terdapat di bidang berbeda dan melintasi kubus itu.

Rumus diagonal ruang kubus
Daun.id

Sumber: Pexels.com

Diagonal ruang kubus : sv3

Contoh soal 1:

Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 16 cm. Berapa diagonal ruang kubus tersebut?

Jawaban:

Panjang diagonal ruang = 16v3 = 16 x 1,732 = 27,712 cm

Contoh soal 2:

Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 20 cm. Berapa diagonal ruang kubus tersebut?

Jawaban:

Panjang diagonal ruang = 20v3 = 20 x 1,732 = 34,64 cm

Selain cara mencari diagonal ruang kubus, kamu dapat mencoba cara mencari luas permukaan kubus berikut:

Contoh soal mencari luas permukaan kubus:
Daun.id

Sumber: Pexels.com

Diketahui volume dari sebuah kubus adalah 5.832 cm³. Maka, berapa luas permukaan dari bangunan tersebut?

Jawaban:

Kamu dapat mencari panjang rusuk kubus, yakni:

s = ³v V
s = ³v 5.832
s = 18 cm

Selanjutnya, hitung luas permukaan kubus dengan cara berikut:

L = 6 x s x s
L = 6 x 18 x 18
L = 6 x 324
L = 1.944 cm²

Maka, luas permukaan kubus ialah 1.944 cm².

(pravita windi an/nn)


Artikel Pilihan

JADWAL SHOLAT HARI INI

SELASA, 26 SEPTEMBER 2023 (JAKARTA PUSAT)
IMSYAK 04:16 SUBUH 04:26 DUHA 06:03 ZUHUR 11:46
ASHAR 14:56 MAGHRIB 17:50 ISYA 18:59  

Daun Media Network